ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านกับการมีส่วนร่วม

 

ในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประชมแลกเปลยนขอมลแพทยแผนไทยฯ

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007