วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป็นประธานการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน

กับการมีส่วนร่วมในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในรูปแบบ Virtual Online Conference โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

หมอชุบ แป้นคุ้มญาติ ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย จ.อุดรธานี

เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน เครือข่ายสมาคมแพทย์แผนไทย(หิริภูญชัย)

เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

DSC06243

 

                      DSC06273  DSC06209

 

                      DSC06248  DSC06251

 

                      DSC06249  DSC06226

 

                      DSC06253  DSC06234

 

                      DSC06212  DSC06214

 

                      DSC06270  DSC06275

 

                     64891  64890

 

64889

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007