วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น.

กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ Community of Practice-CoPs

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สู่การถ่ายถอดความรู้ให้เป็นระบบ (Explicit Knowledge) ครั้งที่ 3

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ และนางสาวเบญจมา บุญเติม ถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ ดังนี้

1.บทบาทขององค์การอนามัยโลกกับการแพทย์ดั้งเดิม

2.การแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน

3.การแพทย์ดั้งเดิมในบิมสเทค

โดยมี ดร.รัชนี  จันทร์เกษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมจัดการองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 timeline 25621227 171832

 

                        timeline 25621227 171833 timeline 25621227 171834

 

                     timeline 25621227 171835 timeline 25621227 171836

timeline 25621227 171836 0

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007