วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้

ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน

ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ Community of Practice-CoPs

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

สู่การถ่ายถอดความรู้ให้เป็นระบบ (Explicit Knowledge) ครั้งที่ 2 โดยในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.

ได้รับเกียรติจาก นางบุญใจ  ลิ่มศิลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การแพทย์แผนจีน”

และในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

เป็นประธานในการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “Skill Set Needs to Develop International Cooperation”

โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดการองค์ความรู้

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

timeline 25621226 172915

 

               timeline 25621226 172916 timeline 25621226 172916 0

 

                 timeline 25621226 172917 timeline 25621226 172918

 

               timeline 25621226 172918 0 timeline 25621226 172919

 

           timeline 25621226 172920 timeline 25621226 172921

 

timeline 25621226 172922

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007