วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้

ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน

ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้ Community of Practice-CoPs เพื่อรวบรวมองค์ความรู้

และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สู่การถ่ายถอดความรู้ให้เป็นระบบ (Explicit Knowledge)

โดยในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.สุภัททรา รังสิมาการ ถ่ายทอดความรู้

ในหัวข้อ “การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรในต่างประเทศ” และในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

ได้รับเกียรติจาก ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

เป็นประธานในการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาประเทศจีน”

โดยนางสาวอรจิรา  ทองสุกมากและคณะ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยฯ  ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมจัดการองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ

อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

timeline 25621218 152747

 

               timeline 25621218 152749 timeline 25621218 152750

 

                       timeline 25621218 152751 timeline 25621218 152753

 

          timeline 25621218 152755 timeline 25621218 152756

 

                  timeline 25621218 152813 timeline 25621218 152815

 

                  timeline 25621218 152816 timeline 25621218 152818

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007